Přihláška na Letní taneční školu 2019


Kontaktní údaje

Jméno a příjmení:  
Datum narození:
Ulice: Čp:
Město: PSČ:
Telefon:
Email:

Období:

1. týden
2. týden
LTŠ pro dospělé

Platba:

Volba platby:


Ubytování:

Ubytování: [ INFO ]

Doprava autobusem:

Tam:
Zpět:

Pojištění:

Chci se pojistit:
[ INFO ]

Kurz:

Chodím na kurz:

Tričko LTŠ 2019:

Chci tričko LTŠ: [ INFO ]

Rekapitulace ceny

Poznámka

Poznámka:
řádem LTŠ
 

* Poznámky: Odesláním přihlášky se účastník stává po dobu vybraných týdnů dočasným členem o.s. Pop Balet. Toto členství k ničemu nezavazuje. V případě řádného zaplacení příspěvku opravňuje k účasti na LTŠ - taneční lekce, ubytování a strava v období v odpovídajícím rozsahu.

logo indance


Adresa hotelu Medlov

Hotel Medlov
Fryšava pod Žákovou horou 143
Fryšava pod Žákovou horou
592 04

 

Copyright @2019