Přihláška na Letní taneční školu 2018*

Kontaktní údaje

Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Číslo popisné:
Město:
PSČ:
Datum narození:
Telefon:
Email:

Období:

1. týden
2. týden
LTŠ pro dospělé

Platba:

Volba platby:


Ubytování:

Ubytování: [ INFO ]

Doprava autobusem:

Tam:
Zpět:

Pojištění:

Chci se pojistit:
[ INFO ]

Kurz:

Chodím na kurz:

Tričko LTŠ 2018:

Chci tričko LTŠ: [ INFO ]

Rekapitulace ceny

Poznámka

Poznámka:
řádem LTŠ
 

* Poznámky: Odesláním přihlášky se účastník stává po dobu vybraných týdnů dočasným členem o.s. Pop Balet. Toto členství k ničemu nezavazuje. V případě řádného zaplacení příspěvku opravňuje k účasti na LTŠ - taneční lekce, ubytování a strava v období v odpovídajícím rozsahu.

Není záznam
 
© 2018 Přihláška 2018 Letní taneční škola, taneční tábor, InDance :::|::: - Všechna práva vyhrazena.
Voltage Multimedia Studio