GDPR

Uděluji tímto souhlas POP BALET z.s., Taneční škola InDance se sídlem Zvonková 3048/2 106 00 Praha 10, IČ: 708 04 818 (dále jen „správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“, dle zákona 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), zpracovával tyto osobní údaje:

 

 • Jméno a příjmení
 • Adresu bydliště
 • E-mailovou adresu
 • Datum narození
 • Telefonní číslo
 • Fotografie, video

 

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel letní taneční akce Letní taneční škola. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu.

S Vaším uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje.

Zpracování osobních údajů je prováděno Hlavním vedoucím nebo lidmi, které on sám pověří.

Dle GDPR máte právo:

 • Vzít souhlas kdykoliv zpět.

 • Požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.

 • Požadovat opravu, vymazání osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

 

 

 

 

 

 

Přihlašování do Letní taneční školy více
logo indance


Adresa RS Kletečná

RS Kletečná
Kletečná č. o. 72 
396 01 Humpolec

 

Copyright @2023

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvy. Více info zde.

Souhlasím