Řád LTŠ

 

 • Souhlasím s tím, aby mé dítě bylo v případě akutních úrazů (zlomenina apod.) či nemocí (zánět slepého střeva, apod.) ošetřeno v nemocničním zařízení a v případě potřeby do zdravotnického zařízení dopraveno osobním automobilem. Dále souhlasím s podáním léků zdravotníkem v případě potřeby (zdravotník vždy vychází z informací uvedených ve zdravotní způsobilosti).
   
 • Pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře (případně hospitalizace v nemocnici), souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků.
   
 • Souhlasím se storno podmínkami uvedenými na webu Letní taneční školy.
   
 • Jako zákonný zástupce přebírám hmotnou odpovědnost za škodu způsobenou mým dítětem.
   
 • Jsem srozuměn/a a souhlasím, že pro každého účastníka Letní taneční školy (LTŠ) platí, že:


  -  se bude řídit pokyny hlavního vedoucího, vedoucího skupiny, tanečního lektora, zdravotníka, nebo kterékoli jiné dospělé osoby zajišťující personálně LTŠ,

  -  se bez vědomí a svolení některé z výše uvedených osob nesmí vzdálit z areálu LTŠ a bez souhlasu vedoucího se nesmí samovolně vzdálit z místa činnosti své skupiny,

  -  dodržuje řád LTŠ a režim dne,

  -  v době nočního klidu (od večerky do budíčku) musí být ve svém pokoji, bungalovu, či chatce,

  -  se bude ke všem účastníkům LTŠ chovat přátelsky, fyzické či psychické útoky (šikana) směrem k ostatním účastníkům nebudou tolerovány,

  -  je povinen udržovat místo svého ubytování i všechny ostatní prostory LTŠ v čistotě,

  -  nahlásí každý úraz, klíště, či jakékoli zdravotní problémy svému vedoucímu, nebo zdravotníkovi,

  -  nepoškozuje úmyslně zařízení LTŠ, ubytovací zařízení, zapůjčené hry, sportovní náčiní apod., případnou škodu je povinen uhradit,

  -  si bude hlídat své cenné věci (mobil, fotoaparát, notebook, přívěšky apod. - tyto cenné věci nedoporučujeme na LTŠ vozit), za případnou ztrátu nenesou vedení LTŠ ani provozovatel areálu žádnou zodpovědnost,

  -  dodržuje přísný zákaz kouření, pití alkoholu i užívání jiných omamných a návykových látek po celou dobu LTŠ.

 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke stažení zde

 

 

Přihlašování do Letní taneční školy více
logo indance


Adresa RS Kletečná

RS Kletečná
Kletečná č. o. 72 
396 01 Humpolec

 

Copyright @2024

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvy. Více info zde.

Souhlasím