Řád LTŠ

Souhlasím s tím, aby mé dítě bylo v případě akutních úrazů (zlomenina apod.) či nemocí (zánět slepého střeva, apod.) ošetřeno v nemocničním zařízení a v případě potřeby do zdravotnického zařízení dopraveno osobním automobilem.

Pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře (případně hospitalizace v nemocnici) souhlasím s dodatečnou úhradou lékařských poplatků.

Souhlasím se storno podmínkami uvedenými na webu Letní taneční školy.

Jako zákonný zástupce přebírám hmotnou odpovědnost za škodu způsobenou mým dítětem.

Jsem srozuměn a souhlasím, že pro každého účastníka Letní taneční školy (LTŠ) platí, že

  • se bude řídit pokyny hlavního vedoucího, vedoucího skupiny, tanečního lektora, zdravotníka, nebo kterékoli jiné dospělé osoby zajišťující personálně LTŠ,
  • se bez vědomí a svolení některé z výše uvedených osob nesmí vzdálit z areálu LTŠ a bez souhlasu vedoucího se nesmí samovolně vzdálit z místa činnosti své skupiny,
  • dodržuje řád LTŠ a režim dne,
  • v době nočního klidu (od večerky do budíčku) musí být ve svém pokoji, bungalovu, či chatce,
  • se bude ke všem účastníkům LTŠ chovat přátelsky, fyzické či psychické útoky (šikana) směrem k ostatním účastníkům nebudou tolerovány,
  • je povinen udržovat místo svého ubytování i všechny ostatní prostory LTŠ v čistotě,
  • nahlásí každý úraz, klíště, či jakékoli zdravotní problémy svému vedoucímu, nebo zdravotníkovi,
  • nepoškozuje úmyslně zařízení LTŠ, ubytovací zařízení, zapůjčené hry, sportovní náčiní apod., případnou škodu je povinen uhradit,
  • si bude hlídat své cenné věci (mobil, fotoaparát, notebook, přívěšky apod. - tyto cenné věci nedoporučujeme na LTŠ vozit), za případnou ztrátu nenesou vedení LTŠ ani provozovatel areálu žádnou zodpovědnost,
  • dodržuje přísný zákaz kouření, pití alkoholu i užívání jiných omamných a návykových látek po celou dobu LTŠ.

 

 

Přihlašování do Letní taneční školy více
logo indance


Adresa hotelu Medlov

Hotel Medlov
Fryšava pod Žákovou horou 143
Fryšava pod Žákovou horou
592 04

 

Copyright @2019